top of page

KRESBA

KRESLÍŘSKÉ PROSTŘEDKY

Kresba je výtvarný prostředek, který může mít význam jako samostatné dílo, většinou nám však také slouží jako přípravná fáze pro malbu apod. Od všech typů malby se liší lineárními tahy kreslícího nástroje, kterými však lze vytvořit i nejrůznější přechody a dosáhnout tak i malířského vyznění výsledného díla.

Dnes máme k dispozici širokou škálu kreslířských prostředků. Základním, všestranným kreslícím nástrojem je tužka. Její náplň je z grafitu; vyrábí se v mnoha stupních tvrdosti a podle toho se také liší kreslená stopa. Pro kreslení je vhodný spíše „měkký“ konec škály, například od 8B (nejměkčí) do cca 2H. Pokud jste ještě nevyzkoušeli, doporučujeme v kresbě kombinovat tužky o různé tvrdosti: lépe se tak bude modelovat prostor.

Barevné pastelky používáme stejně jako grafitové tužky. Zvláštním případem jsou akvarelové pastelky, se kterými můžeme zacházet stejně jako s „obyčejnými“, akvarelové však vytvářejí měkčí stopu a lze je, jak název napovídá, rozmývat štětcem namočeným do vody a vytvářet efekty blížící se akvarelové malbě.

Pro kresbu větších formátů se hodí také lisovaný nebo přírodní uhel nebo rudka. Jejich stopa je velmi výrazná. Uhel tolik neulpívá na papíře jako jiné kresebné prostředky: lze jej rozmazávat a vytvářet přechody. Výslednou kresbu bychom proto měli zafixovat. Díky podobným vlastnostem někteří malíři kombinují uhel s pastelem. Pro velký formát (např. kresby figury v životní velikosti) lze doporučit přírodní uhly. Kresba jimi umožňuje expresivní tahy, což je u malby velkých rozměrů požitek. Přírodní uhel nabízí širokou škálu tahů, lze ho použít pouze v čistých liniích, rozmazávat nebo jím šrafovat.

Trpěliví a pečliví si oblíbí i kresbu tuší. Můžeme kreslit perem s vyměnitelnými násadkami (známe ze školy), technickým či kaligrafickým perem, husím brkem nebo např. exotickými bambusovými či rákosovými pery. Pokud máte chuť experimentovat, použijte méně obvyklé nástroje, které zanechávají zajímavou stopu, třeba kartáček na zuby. Tuše můžeme různě ředit, používat různé barvy tuší a kresbu doplnit třeba i tahy štětcem. Působivá může být kombinace více nástrojů v jedné kresbě.

Kreslit můžeme nejrůznějšími druhy pastelů a pastelových tužek (více v kapitole pastel).

Výčet prostředků ke kresbě je jenom příkladný, kreslit samozřejmě můžete, čím vás napadne, třeba propiskou, barevnými fixami atd.

 

Pro přehlednost najdete hlavní kreslířské náčiní a jeho vlastnosti v tabulce.

Kreslířské prostředky
Kreslicí náčiní: srovnání

KRESLICÍ NÁČINÍ: SROVNÁNÍ

Typ náčiní
Vlastnosti
Přednosti

Tužka

 

 

 

Uhly

 

 

 

Uhly v tužce

 

 

 

Kaligrafické pero

 

Násadka s perkem (redispero)

Pastely olejové

 

 

Pastely suché

 

 

Pastely v tužce

 

Technická pera

Ve dřevě zasazená tuha o různých stupních tvrdosti.

Dřevo v podobě tyčinek vypálené bez přístupu vzduchu.

Uhel ve dřevě.

 

 

Pero s vyměnitelnými hroty od jemného po široký, vhodné ke kreslení ornamentů

Klasika známá ze školy, různá síla hrotu.

Pigment smísený s olejovým pojivem.

 

 

Pigment v kombinaci se suchým, drolivým pojivem.

 

 

Pastel ve dřevě.

 

 

Pera s různými druhy hrotů, plní se technickou tuší.

Chyby lze jednoduše opravit. Široká škála tvrdosti nabízí velké možnosti výtvarného vyjádření.

Konce použijeme k detailní kresbě, bočními stranami můžeme stínovat; stopa je sytá a sametová.

Čistší zacházení, snadno se ořezává, vhodný pro detailní práci či menší formáty.

Umožňuje napodobit staré styly písma a vytvářet ornamentální motivy.

 

Levné, dobře poslouží pro přesnou práci.

Syté barvy přilnavé k povrchu, lze s nimi manipulovat ředidlem. Mohou doplnit či napodobit tak olejomalbu.

Pomocí pastelů lze vytvořit měkké linie a citlivé barevné přechody. Zkuste je na portrétování.

Čistší zacházení než s pastelem, vhodné ke kresbě i jako doplněk malby.

Vyhovující tempo uvolňování náplně při kresbě, stopa podle šíře hrotu, umožňuje i velmi tenké linie.

Papír

 

 

Podobně jako u akvarelu či pastelu má zvolená struktura a tón podkladu vliv na celkové vyznění kresby. Povrch zvoleného papíru, jeho barva i struktura, určuje stopu kresby stejnou měrou jako zvolený kreslířský prostředek.

 

Podklad si můžete předem sami zatónovat třeba akvarelovými či akrylovými barvami. Pokud se chcete vyjádřit hodně expresivními, sytými tahy, dejte přednost papíru s hrubším povrchem. A chcete-li se do toho skutečně „obout“ a potřebujete velký formát, kreslete na balicí papír, zvládnete tak třeba i postavu v nadživotní velikosti.

Papír
Příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Chystáme-li se kreslit na volný papír, připevníme jej k pevné podložce, abychom se mohli do kresleni pořádně opřít. Pro větší pohodlí si můžeme pořídit stolní stojan, který lze nastavit do požadované výšky, na na kresbu pak pěkně vidíme. Pro velké formáty si můžeme pořídit stojan ateliérový nebo tzv. polní (pro práci venku). Samozřejmě se nám bude hodit plastická guma a na závěr fixativ.

Tip pro zapálené

 

  • Jestli se chcete opravdu naučit kreslit, cvičte se na dřevěných modelech. Vyrábí se například dřevěný model lidské ruky nebo celé postavy, jenž odpovídá skutečným proporcím. Nejen že si na něm procvičíte kánon lidského těla, ale i jeho optické proměny v různých perspektivách a změnách pózy figurky.

Technika

 

 

Techniky kresby samozřejmě závisejí na vaší vizi a na zvolených prostředcích. Kresba může spočívat v několika málo liniích nebo můžeme pozorovaný objekt vykreslit a vystínovat do nejmenšího detailu tak, že kresba vypadá jako fotografie. Zajímavé je použití frotáže, kdy do kresby zakomponujeme strukturu povrchu skutečných materiálů.

 

Z praktického hlediska je kresba nenáročnou technikou: v podstatě nám postačí skicák a tužka a můžeme začít kdekoliv a kdykoliv :-)

 

Základel dobré malby jsou dokonalé kreslířské dovednosti. Proto kreslete, kreslete a kreslete.

Technika
Galerie kresby

Galerie kresby

bottom of page